Udaletxea

ordenantzak eta hitzarmenak

FATXADAK HOBETZEKO ETA TXIMINAK GARBITZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO OINARRIEN ORDENANTZA ARAUTZAILEA ALDATZEKO AZKEN ONARTZEA.

BERANTEVILLAKO UDALEKO ETXEBIZITZAK IRISGARRITASUNA HOBETZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO OINARRIEN ORDENANTZA ARAUTZAILEA ALDATZEKO AZKEN ONARTZEA.

MEKANIKO ERABILTZAILEEN IBILGAILUEN ZERGAREN ARAUDI FISKALA

JARDUERA EKONOMIKOEN ZERGAREN ORDENANTZA ARAUTZAILEA

 ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN ZERGAREN ORDENANTZA FISKALA

BERANTEVILLA INDUSTRIA GUNEAREN EDAKO UR HORNIKETAKO ETA SANEAMENTEAREN TASAREN ARAUDI FISKALA.

UDAL DOMENDI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATUAREN EDO ERABILERA BEREZIKO TASAREN ORDENANTZA FISCALA.

ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUAREN ORDENANTZA FISKALA

ZERBITZUAK EMAN ETA KULTURA ETA KIROL JARDUERAK EGITEKO PREZIO PUBLIKOEN ORDENANTZA ARAUDIA

PATROI JAIAK OSPATZEKO DIRU-LAGUNTZA OINARRIEN ARAUDI BERARIAZKO ARAUDIA.

COVID-19 KRISIAK ERAGITA BERANTEVILLAKO ETE, AUTONOMO, PERTSONA ETA FAMILIA-UNITATEAK EGITEKO EZOHIKO LAGUNTZAK EMATEKO OINARRIEN ORDENANTZA.pdf

KULTURA, KIROL ETA GIZARTE EKINTZAK ANTOLATZEKO DIRULAGUNTZA OINARRIEN ARAUDI BERARIAZKO ARAUDIA.

OBRAS ETA BESTE INBERTSIO BATZUK ADMINISTRAZIO BATZORDEI LAGUNTZAK EMATEKO OINARRIEN UDAL ORDENANTZA ARAUTZAILEA.

UDALAREN ETA ADMINISTRAZIO KONTSEILUAREN ARTEKO IKASTETXEAK ERABILTZEKO HITZARMENA

BEHIN-BEHINEKO ONARTUTAKO TESTUA: IVTM ORDENANTZA ALDAKETA

udaletxera bueltatu