HIRIGINTZA

Udalbatzak aintzat hartuta aurkeztutako plangintza- eta hirigintza-kudeaketako tresnei buruzko txosten teknikoak ematea

Obra lizentziak, jarduera lizentziak eta ustiapen lizentziak emateko txosten teknikoak ematea.

Hirigintza legezkotasuna babesteko txostenak ematea.

Lan-baimenaren eskaera

Arkitektoa

Carlos Yarza

Hitzordua

945 33 70 59

Faxa

945 33 71 81

Ordutegia

ASTELEHENA 12etatik 15etara

LAN TXIKIAK

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

  • Eskaera orria - Deskargatu
  • Egin beharreko lanen aurrekontua eta deskribapena.
  • Kanpoko lanetan, egoeraren krokis bat aurkezten da

LAN NAGUSIAK

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

  • Eskaera orria - Deskargatu
  • COAVNk abalatutako exekuzio proiektuaren 3 ale

Zergak eta Tasa

  • Lizentzia Tasa (ICIO).- Aurrekontuaren %3